Tussen wal en schip


De kade is de grens

tussen nu en later

gesteld is zij de vraag

en antwoord tegelijk

 

de wal is wens en keuze

de toekomst golft

op dromen getijden

en mijn denken struikelt

 

over mijzelf en beide

 

over touwen die wachten

op hun schepen gedachten

die de verte verkenden

en hun ankers verloren

 

maar de ruimte wonnen,

 

het zwijgen is de grens

tussen toon en stilte

-klank van vermoeden

en het touw dat ik pak,

,

,

,

 

Tijdgeworden

Om het jaar mee in te gaan….. Weerschijn wens zijn wij….

wp-1483017790408.jpg

Uit tijdloos

stilte, stof en water

tijdgeworden wens

.

even licht

uit woordloos schemer

weerklank ben jij

mens,

 ,

—-

 ,

From timeless

silence, water and dust

wish incarnated view

 .

a lifetime light

from wordless dusk

reflection you are

you,

,

,

 

 

We bloom alike (de bloem en ik)

An artwork from Robert Bohan I encountered via Twitter.
The I – Thou moment (Buber) asked for my words… and here they are….

Een werk van Robert Bohan dat ik vond via Twitter.  Het Ik-Jij moment (Buber) vroeg om mijn woorden… bij deze….(met het  Nederlandse dichtsel eronder)

De bloem_RobBohan

I am a swirling echo

of a vivid blooming earth

rainbow perspectives rooted

in a patient opague soil

feed me with your glances

make my colors whole

.

I am your color companion

subject to the same light

reflection of the dust we were

-time, crystallized alive

let us be us a little while

to recognize our smiles

.

and find we bloom alike,

,

~~~~~~

 

Een zweem van echo ben ik
van levend bloeibare bodem
regenbogen vertes geworteld
in dichtbij donkere aarde
wek mij met jouw kijken
schenk mijn kleuren waarde

Deelgenoot van kleur ben ik
beschenen door hetzelfde licht
weerklank van stof dat in ons
oneindigheid bracht tot leven
Laat ons het ogenblik ons zijn
om in elkaars glimlach te groeien

te zien dat we soortgelijk bloeien,

,

~~~~~~

,,

,

,

Waar je luistert

Het lezen van “Mijn heldere afgrond” van Christian Wiman brengt het leven in seconden pijnlijk mooi onder woorden. Ik herken en voel de vraag naar leven… (met de glinstering van een foto van een creatieve Anne)

GlinsteringInhetWater

Waar je luistert

is stilte geen stilte

meer

de wereld in je hoofd

is niet te stillen

de honger naar zijn

zo vervaagd -een onbekend

verlies

snippers verwondering

verlichten de sluier

tillen het tipje

een ogenblik op

-schaduwen van

een koele bries

 .

Waar je kijkt

is afwezigheid niet meer

aanwezig

je kijkt met jezelf

onomkeerbaar wonder

in noodzaak van stilstaan

aanschouw je

-ontjaagd

de adem overweldigd

door het woordloos bijzonder

dat achter jou ligt en

het alledaags,

,

,

 

 

Te groot

Een morgengedachte, waarbij ik de kwetsbaarheid ten volle heb gezet van een foto van Paul Abspoel (al zoveel jaren een “foto-inspirator”) ….

luchtbel_PAbspoel

U past niet

in het blikveld van mijn lezen

mijn zien te klein, de woorden

verkleuren

in mijn oog

.

U past niet

in de regelafstand van mijn schrijven

de inkt te vloeibaar, de pen te vast

mijn hand beperkt, de zinnen

mij te eigen

de marges van mijn denken

zijn te smal

.

onafdrukbaar is uw wezen

als uw wezen mij al een wezen zijn kan

maar aan wezig

meer dan tijd

vermoed ik

weet ik

U,

,

,

Incognito

Geïnspireerd door Heschel en ondersteund door een foto van de Oosterschelde (van de hand van Nando Harmsen, zie hier zijn site en hier een mooie Zeeland fotoserie!).

Zeeland_Licht_Oosterschelde

In jouw woorden wil ik wonen

jouw lippen voelen

als jij het heden spreekt

de zachte trilling wil ik wezen

van jouw glimlach

fluisterklank ik zou

golven willen breken

seizoenen samen delen

gerust zijn in de nacht

 .

En ik mag

heel dichtbij zijn

dichter dan een dichter kan

ruimte in het nauw

ik mag de ander zijn

en zonlicht

op mijn armen vangen

en dan teruggeven

aan jou,

,

,

Heschel, zand en ’t strange

Om ook even de aandacht te vestigen op enkel nieuwe bijdragen op mijn andere blogpagina’s. ..
In de vakantie las ik A.J. Heschel en vond o.a.

Er zijn uren die vergaan en uren die opgaan in onvergankelijkheid

In de veelheid van inspiratie heb ik hierop twee gedichten geschreven. Mijmeringen bij het zand in een zandloper en het zand op het strand… met twee bijzondere schilderijen.
De twee gedichten staan volgend op elkaar op mijn pagina “VersGeschreven“.

,

,