Beeldvrager

Ergens in een tuin in Nederland staat (of komt te staan) een bronzen beeld van Linette Dijk. De foto is een detail. Maar het detail ontpopte zich tot woorden.

Bronzenbeeld_LinetteDijk

Beeldvrager. Mens in tijd en elementen

gegoten. Wat onzichtbaar was

krijgt vorm en inhoud

-scheppen is verder zien -is

tot aanzijn laten komen

is houden van

.

En hij strekt zich uit naar schaarse

stralen licht

met lege handen. Niets te bieden

dan verlangen

.

een hemel ongrijpbaar

soms

vallen de tranen mij om

waarheid zoekt vraagkracht

genade

houdt vragend

-houd mij rechtop,

,

,

 

 

En hij zag ..

Naar de “verloren zoon” of de “wachtende vader” uit de woorden van Jezus (uit het boek Lucas)  en geïnspireerd door de het bronswerk van Karel Gomes in de beeldentuin in Haarlem. (deze foto en meer beeldentuin foto’s : Paul Abspoel)

Littekens negatieven van verleden

gebrokenheid verpakt in stom verdriet

trots het touw dat ik omklemde

ontrafeld onbestorven wees viel ik

naar waar ik klom. De goot

groette toen hij mij zag

(de eerste was ik niet)

.

Leeggestaarde ogen over afstand

tot mijn vader, spiegeling van mijzelf

autonomie verheven tot overleven

ondergang in grenzenloosheid gekraakt

kroop ik terug naar wat nooit was

en hij omarmde zodra hij mij zag

(de eerste was ik niet)

.

Het kloppen van zijn hart te horen

zijn gebrokenheid van niet te weten waar

geheeld door mijn schromend wederkeren

Hoop het touw dat hij omklemde

slijtend slechts de kracht in zijn hand

Mijn ogen dicht, mijn hart ontsloten

voor goot en genade zodra hij mij zag,

,

(de laatste was ik niet)

.